אהוב נהוראי הדפסה


נולד ב - 25/07/1923
נפטר - ב -13/4/2020
בן ליצחק ורבקה נהוראי
היה נשוי לסוניה דרנגר
אב לנדב ז"ל ואיריס ז"ל, ערן
ורוני גדיש נהוראי